Studánka s živou vodou - Lucie Peterková (ŽV-K3)

23. května 2018, Lucie Peterková

Vítězná práce - ohodnocena odbornou komisí.

V jednom velikém zámku obklopeném nádherným parkem žila krásná a hodná princezna se svými rodiči a poddanými. Všichni si žili šťastně a spokojeně, každý vykonával svoji práci v zámecké kuchyni, v zahradě, konírnách, ale o okolí zámku se příliš nestarali. Lesy houstly, všude se objevovaly husté keře, nikdo neudržoval ani lesní pěšinky, ani neošetřoval lesní studánky.

Princezně ještě nebylo ani 18 let, když těžce onemocněla. Celý rok hledali její královští rodiče lék, který by ji uzdravil. U princezny se vystřídalo mnoho lékařů, ale nikdo jí nepomohl. Až se jednou na zámku objevila stará babička. Ta králi řekla, že princezně pomůže pouze živá voda. Když se jí napije, uzdraví se.

Král tedy vyslal posly do celého světa, aby hledali živou vodu. Ti se však vrátili s nepořízenou. Královna nechala všude vyhlásit, že kdo najde a přinese princezně živou vodu, dostane velikou odměnu. Hledali všichni – muži, ženy, děti. Ale živou vodu nikdo nenašel.

Až jednou tímto královstvím projížděl cizí princ se svojí družinou. Vypravil se na cestu do vzdálených zemí, aby se podíval, jak žijí lidé jinde. Zhrozil se, jak je zde příroda zanedbaná. Lesy byly neudržované, cesty zarostlé a hlavně – řeky a potůčky byly špinavé, plné bláta a spadaného listí.

Když přijel princ k zámku a dozvěděl se, že princezně může pomoci pouze živá voda, vzpomněl si na průzračné potůčky u nich doma. Představil si, jak voda poskakuje, bublá a zpívá si v říčkách a bystřinkách, jak je lahodná voda ze studánek. To je určitě ta živá voda! A dal se do čištění studánek, a potom i celé přírody. Když ošetřil a vyčistil první studánku, ochutnal z ní vodu. Zdála se mu být dobrá jako u nich doma. Nabral tedy perlivou vodu do sklenice a donesl ji princezně. Ta se jí napila a ihned vstala z lůžka. To byla tedy ta živá voda!

Zanedlouho byla v zámku veliká svatba. Princ i princezna byli velice šťastní, ale nikdy nezapomněli na studánku s živou vodou. Nechali vyčistit všechny lesy, řeky, potoky a studánky, aby měli všichni lidé živé vody dostatek. A každým rokem na jaře oba dohlíželi na to, aby byly všechny studánky vyčištěny a uklizeny a mohly nabídnout lahodnou vodu všem pocestným.

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.