Jak příroda napravila lidi - Lukáš Preněk (ŽV-K2)

23. května 2018, Lukáš Preněk

Byla, nebyla za devatero horami a devatero řekami jedna úplně maličká říčka, která protékala jednou úplně maličkou vesničkou, kde ale všichni lidé byli velmi nepořádní. Každý den nosil někdo z nich na okraj vesnice do svahu v lese spousty odpadu. Na to jsme my lidé opravdu dobří. Denně produkujeme hromady odpadků, plýtváme, čím se dá a tak to chodilo samozřejmě i s lidmi v téhle vesnici. Nikdo z nich si ale neuvědomil, že v kopci za vesnicí pramení také říčka, která protéká vesnicí a dává lidem tolik důležitou vodu.

Šel den za dnem, měsíc za měsícem a rok za rokem, až jednoho dne už nebylo možné ani dojít blíže k lesu, protože od kopce až po vesnici se rozrostla obrovská skládka odpadu. Ta skládka samozřejmě zavalila i pramen říčky a lidem přitékalo do vesničky stále méně vody a ta voda už nebyla tak čistá a průzračná jako dříve. Už v ní neplavaly malé rybky, ale kousky odpadků a na hladině vody se objevovaly veliké skvrny od olejů a kdoví čeho ještě. Lidé, kteří vodou z říčky, zalévali své zahrádky, se divili, že jim uvadají všechny rostliny a vůbec je nenapadlo, že to způsobují sami.

Jednoho dne zjistili, že u ž v korytě říčky neteče vlastně žádná voda, jen zbytky ze zapáchajících, hnijících odpadků. Jenomže jak je známo, vodu potřebují k životu nejen lidé, ale také rostliny a zvířata. Dříve rostly kolem říčky stromy a braly si podzemní vodu. Zvířata z okolí se chodila k říčce napít. A teď? Stromy uvadly, zvířata odešla jinam a lidem se žilo stále hůře. Přesto se stále divili, co se to asi mohlo stát.

Jednoho dne se na to už příroda nemohla dívat a tak přihnala nad kopec obrovské černé mraky. Spustil se déšť, pršelo několik dní a několik nocí. Voda se valila z kopce tak silně, že rozmetala do okolí část skládky, uvolnila prameny říčky a ta si mohla zvesela vzít zpět své koryto a protékat jím jako dříve. S sebou vzala z lesa i zbytky skládky a přivalila ji až do vesnice. Všichni měli plné dvorky odpadků a až opadla voda, uviděli tu spoušť. Zjistili konečně, co neviděli doteď a pochopili tak příčiny svých dlouholetých potíží. Rozhodli se ihned pořádně vyčistit celou vesnici i s lesem.

Říčka si už zase mohla pěkně téct svým korytem. Brzy se kolem, opět začaly zelenat rostliny a časem se vrátila i zvířata. Lidé ve vesnici se polepšili a navždy už byli opatrní, aby neznečistili okolí své vesnice a tím i tolik důležitou vodu.

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.