Petr Bezruč – 150 let

Petr Bezruč – 150 let
5. dubna 2017, Balónek

„Jen jedenkrát kolem mne šla láska.“ Tímto veršem ze Slezských písní, co by podtitulem, uvádíme literární soutěž Petr Bezruč – 150 let připravenou ke 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů našeho kraje.

Láska k bližnímu, láska k rodině, láska k rodnému kraji. To jsou témata, která otevírá výše uvedený citát. A právě na tato témata budeme chtít znát Vaše názory.

Téma

„Jen jedenkrát kolem mne šla láska.“

Zadání

Literární forma je volná, může se jednat o vyprávění, povídku, úvahu nebo třeba i báseň. Minimální rozsah je cca 1 A4 ručně psaného textu, maximální rozsah pak cca 4 A4 ručně psaného textu.

Věkové kategorie

 1. Do 9 let
 2. 10-11 let
 3. 12-13 let
 4. 14-16 let

Zařazení do příslušné věkové kategorie bude provedeno dle dosaženého věku v měsíci vyhlášení soutěže.

Termíny

 • Termín uzávěrky příjmu prací: nyní poslední dny pro příjem prací
 • Termín internetového hlasování: 5. 6. 2017 - 11. 6. 2017
 • Oficiální vyhlášení výsledků: 14. 6. 2017
 • Předání cen: do konce června 2017
 • Práce prosím zasílejte nejlépe v elektronické podobě na naši e-mailovou adresu: balonek@balonek.cz
 • Ručně psané texty pak na naši poštovní adresu:
  Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava.
  Rukopisy z kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni vracet zpět.

Ke každé zaslané práci nezapomeňte uvést jméno a příjmení a věk. Pokud neposíláte práce prostřednictvím školy, přidejte i e-mailový kontakt.

Vyhodnocení soutěže

V každé věkové kategorii bude ohodnoceno celkem 6 nejlepších prací. Odborná komise zvolí ze všech došlých prací v dané kategorii 3 nejlepší. Z ostatních bude pak v dané kategorii vždy vybráno max. 15 prací, které budou nominovány do internetového hlasování na www.balonek.cz. Sami návštěvníci stránek tak prostřednictvím hlasování vyberou další 3 nejlepší práce pro danou kategorie.

Hodnotící komise

Pro literární soutěž bude ustavena hodnotící komise. Komise bude ve složení nejméně 3 osob z řad vyučujících na Ostravské univerzitě.

Internetové lasování

Hlasování bude probíhat na stránkách www.balonek.cz, kde budou uveřejněny nejlepší práce vybrané hodnotící komisí. Samotné hlasování pak bude probíhat formou „like“ tlačítka, každý návštěvník bude moci takto hlasovat pouze jednou.

Věcné ceny

Každý oceněný mladý tvůrce obdrží věcné ceny v hodnotě cca 1000 Kč a samozřejmě také diplom. 

Oficiální předání cen

Oficiální předání cen proběhne v rámci Festivalu v ulicích dne 30. 6. 2017 na pódiu u Slezkoostravského hradu.
Dětem, které nebudou moci dorazit, zašleme ceny poštou.

Tištěná publikace

Z nejlepších prací soutěže bude vydána speciální publikace. Výtisky této publikace zašleme během září 2017 na všechny základní školy a víceletá gymnázia a další školské instituce Moravskoslezského kraje. 

Vyjádření souhlasu účastníků soutěže

Přihlášení účastnící soutěže (resp. jejich zákonní zástupci) vyjadřují se zapojením se do soutěže souhlas s uveřejněním své soutěžní práce a svého jména a příjmení na internetových stránkách pořadatele soutěže - www.balonek.cz a v tištěné brožuře vydané po ukončení soutěže. Dále pak v případě vítězství v soutěží souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení a  uveřejněním fotografií se svým vyobrazením pořízených při předávání cen pro účely prezentace výsledků soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích, tiskových zprávách a tiskových materiálech pořadatele soutěže (Balónek z.s.).

Tento projekt je spolufinancován Moravskoslezkým krajem, děkujeme za podporu.
Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.