Výtvarná soutěž Živá voda

Výtvarná soutěž Živá voda
10. března 2019, Balónek

A máme tady jarní výtvarnou soutěž. Téma živé vody nyní po loňském literárním zpracování uchopíme také štětcem, pastelkou, fixem...

Nejlepší práce pak budou v červnu vystaveny prostorách Mléčného baru NAPROTI v Ostravě.

Téma - Živá voda

Kde všude voda pomáhá, co všechno by bez vody nebylo, co všechno voda „oživuje“... Zamyslete se a výtvarně volně zpracujte toto téma.

Zadání

Výtvarná forma prací není omezena, může se jednat o kresbu, malbu, koláž atd. Výtvarné práce budou přijímány max. ve formátu A3, plastické – 3D práce nebude přijímány s ohledem na nutnost scanování prací do elektronické podoby.

Věkové kategorie

 1. Do 9 let
 2. 10-11 let
 3. 12-13 let
 4. 14-16 let

Termíny

 • Termín uzávěrky příjmu prací: 12. 5. 2019
 • Internetové hlasování: 17. - 26. 5. 2019
 • Oficiální vyhlášení výsledků: 26. 5. 2019
 • Předání cen: 31. 5. 2019

Odeslání prací

 • Práce prosím zasílejte nejlépe poštou na adresu: Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava. Příp. je možné telefonicky domluvit hromadné předání prací na Vaší škole (pro práce si sami přijedeme, pokud to jen bude možné).
 • V elektronické podobě práce zasílejte na naši e-mailovou adresu: balonek@balonek.cz (ideálně práce prosím naskenujte, fotografie pořízená mobilním telefonem není vhodná). V tomto případě však nebude možné příp. vítěznou práci vystavit (je možné ji však dodat dodatečně, např. na předávání cen).
 • Ke každé odeslané práci nezapomeňte uvést jméno a příjmení autora, jeho věk pro přiřazení do příslušné kategorie a název práce.
 • Prosím vezměte na vědomí, že zaslané práce z kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni vracet zpět.

Vyhodnocení soutěže

V každé věkové kategorii budou ohodnoceno celkem 6 nejlepších prací (3+3). Polovinu vítězů určí naše odborná komise, zbytek vítězů vzejde z internetového hlasování, do kterého budou zařazeny ostatní vybrané práce dětí (max. nejlepších 15 prací v dané kategorii).

Věcné ceny

Každý oceněný mladý tvůrce od nás obdrží hodnotné věcné ceny a samozřejmě také diplom.

Oficiální předání cen

Oficiální předání cen proběhne 31. května 2019 na Slezskoostravském hradu v rámci akce Hledej pramen vody pořádané společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vyjádření souhlasu účastníků soutěže

Přihlášení účastnící soutěže (resp. jejich zákonní zástupci) vyjadřují se zapojením se do soutěže souhlas s uveřejněním své soutěžní práce a svého jména a příjmení na internetových stránkách pořadatele soutěže - www.balonek.cz. Dále pak v případě vítězství v soutěží souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení a  uveřejněním fotografií se svým vyobrazením pořízených při předávání cen pro účely prezentace výsledků soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích, tiskových zprávách a tiskových materiálech pořadatele soutěže (Balónek z.s.).

Těšíme se na vaše práce!

 

Tuto soutěž podporuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., děkujeme.
Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.