Nezdárná dcera

Sabina Ďurková
Sabina Ďurková
29. srpna 2017, Miriam Prokešová

Ale nemusíte být jen ovčákem, starajícím se o svou ovečku, abyste našli landecký poklad. Ještě i jindy k tomu můžete mít příležitost. A to vždy počátkem jara, přesněji v období pašijového týdne, právě tehdy, když se v nedalekém hrušovském kostele předčítají pašije. Tehdy se objeví na určitém místě na Landeku divoký kanec s klíčem v tlamě. Ten, kdo se tohoto klíče zmocní, stane se pánem všech podzemních pokladů. Ovšem běda tomu, komu se to nepodaří! Toho toto zvíře bez milosti na kusy roztrhá. Proč? Kdo je tím divokým kancem, jaké prokletí jej provází?

Podle pověstí byl poslední panovník Landeka velice lakomý - a to dokonce tak, že ani daně nechtěl platit. Výběrčí vždy přišli naprázdno a zbytečně, protože nikdy nebyl doma a ukrýval se před nimi v okolí. Jednoho dne, když opět panovníka nezastihli, jim jeho vlastní dcera, nic zlého netušíc, bezelstně prozradila, kdy mají přijít, aby jej jistojistě doma zastihli a neminuli. Výběrčí tedy přišli ve stanovenou hodinu. Bylo to právě v době oběda, v pravé poledne. Panovník je však včas zahlédl, porval své peníze a šperky, i zlato a stříbro, a s celým tímto svým pokladem skočil do studně. Vyděšená dcera ještě zaslechla jeho hlas:

„Dcero nezdárná, proklínám Tě na věky, proklínám! Ať nikdy klidu nedojdeš a v nelidské podobě na vysvobození ať marně čekáš!“

V tomto okamžiku se však i samotný hrad propadl a s ním i ostatní jeho poklady. Jediný, kdo zůstal, byla dcera. Panovník ji však proklel, a ona se proměnila v divokého kance a zjevuje se v pašijovou neděli vždy na tom místě, kde hrad kdysi stál. Kdo zachytí ohnivý klíč, který podává, ten ji vysvobodí a zároveň se stane bohatým člověkem a pánem ztracených landeckých pokladů. Prozatím se to však údajně nikomu nepodařilo a nezdárná dcera již tak po staletí čeká marně na chvíli svého vysvobození.

Jak je možné zachytit ohnivý klíč? A je vůbec možné vysvobodit dívku, kterou z lásky k bohatství proklel vlastní otec? Jak dlouho bude muset nebohá dívka bloudit světem v podobě divokého kance, zjevujícího se navíc pouze jeden den v roce, v době čtení pašijí?

Pravděpodobně navždy.

Kdo a jak ji vysvobodí? Peníze, bohatství a láska k nim je prokletím, které spoutává pevně a ničící silou a jen stěží je možné se z něj vymanit. Je příliš ohnivé, aby bylo lidskou rukou uchopitelné. Tak jako ten ohnivý klíč v tlamě nebohého zvířete a dívky zároveň.

Projekt je spolufinancován statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava a společností Ingeteam a.s. Děkujeme za podporu.

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.