Adventní doba

30. března 2017 Miriam Prokešová

Advent (z latinského slova příchod, přicházet), je obdobím čtyř neděl před vánočními svátky a je dobou očekávání narození Ježíška, tedy příchodu Spasitele. Každodenní ranní mše se nazývají roráty (z latinského rosa nebeská). Adventní doba je ve své podstatě začátkem církevního roku.

Barborky (4.12.)

30. března 2017 Miriam Prokešová

Sv. Barbora, panna a mučednice, byla dcerou kupce Dioskura v městě Nikodemii. Otec byl pohan a modloslužebník, Barbora se však dala proti jeho vůli pokřtít. Otec ji za to nechal mučit na mučidlech, ale ani to ji neobměkčilo, aby svou víru odvolala.

Mikuláš (6.12.)

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Mikuláš (Nicolaus) se narodil kolem r. 250 v lýkijském městě Pataře. Brzy osiřel a své jmění začal rozdávat chudým. Stal se biskupem v městě Myra. Byl chápán jako obhájce chudých a nemajetných, pomocník prostého lidu v žalu a trápení.

Lucie, Lucka nebo Lúca (13.12.)

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Lucie noci upije a dne nepřidá - toto přísloví pochází ještě z doby před reformou juliánského kalendáře (posunutý svátek). V pohanských dobách byla Lucie démonickou, slunovratnou bytostí (lucie – lux – světlo).

Vánoce

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Vánoce, dny zimního slunovratu, byly půvabné pro svůj bílý sněhový oděv, znamenaly svátky pohody a odpočinku. Vánoce byly svátky náboženských obřadů a duševního rozjímání. Štědrý den - vilija, byl největším rodinným svátkem.

Na Tři krále

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Od Nového roku až do Tří králů se chodívalo na koledu. V některých farnostech chodíval kněz s kostelníkem a ministranty, kadidlem vykuřovali dům a na dveře psali svěcenou křídou K+M+B. Tento zvyk trvala na Ostravsku až do konce 1. svět. války.

Hromnice (2.2.)

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Hromnice jsou známy také již od středověku, během nich se hrály hry, kterým se říkalo „žalostné“ (chandeleur). K hlavním zvyklostem tohoto svátku patřilo zapalování svíček, kterým se říkalo hromničky. Konalo se také procesí, ve kterém kráčeli významné osobnosti se svícemi vyrobenými nejlepšími řemeslníky.

Původ Velikonoc

11. dubna 2017 Miriam Prokešová

Velikonoce, veliká noc, jsou nejen oslavou příchodu jara, ale také vrcholem liturgického církevního roku, podle kterého jsou tyto svátky vzpomínkou na umučení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vyvinuly se z židovského svátku pesach, který se podle židovského kalendáře slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu.

Květná neděle

11. dubna 2017 Miriam Prokešová

Každá neděle v postní době před Velikonocemi má své jméno. Poslední neděle před tzv. pašijovým týdnem (pašije jsou čtení z Nového zákona o umučení Krista) se jmenuje Květná neděle nebo také Palmová (Palmare). Tato neděle je vzpomínkou na slavnostní vjezd Ježíše Krista na oslíkovi do Jeruzaléma.

Škaredá středa

11. dubna 2017 Miriam Prokešová

Škaredá středa je údajně den, kdy Jidáš za 30 stříbrných zradil a prodal Krista. Také se jí říkalo sazometná, protože se měly čistit kamna a komíny, vymetaly se tedy saze. Na škaredou středu stloukaly pilné hospodyně máslo a přepuštěné je pak dávaly do kostela na svícení. Četly se pašije sv. Lukáše.

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.