Literární soutěž Živá voda

Literární soutěž Živá voda
19. března 2018, Balónek

Živá voda oživila Jiříka v pohádce o Zlatovlásce, vodou ze studánky zachránila slepička kohoutka. To ale byla pohádka, koho a co může voda zachránit dnes v reálném životě? Lidi, zvířata, rostliny? Nebo co vám první přijde na mysl, když uslyšíte toto slovní spojení – živá voda?

Téma

„Živá voda“

Zadání

Literární forma je volná, může se jednat o vyprávění, povídku, pohádku, úvahu nebo třeba i báseň. Minimální rozsah je cca 1 A4 ručně psaného textu, maximální rozsah pak cca 4 A4 ručně psaného textu.

Věkové kategorie

 1. Do 9 let
 2. 10-11 let
 3. 12-13 let
 4. 14-16 let

Termíny

 • Termín uzávěrky příjmu prací: 16. 5. 2018
 • Termín internetového hlasování: 21. 5. 2018 - 27. 5. 2018
  Minulý týden nám ještě přišlo mnoho kvalitních ručně psaných prací = tedy ještě přepisujeme a zpracováváme. Počítáme, že nejpozději během středy 23. 5. 2018 už budeme mít nejlepší práce zveřejněny, ohodnoceny nejlepší 3 v každé kategorii a spustíme hlasování o zbývající umístění...
  Děkujeme za pochopení
 • Oficiální vyhlášení výsledků: 28. 5. 2018
 • Předání cen: 1. 6. 2018

Zaslání prací

 • Práce prosím zasílejte nejlépe v elektronické podobě na naši e-mailovou adresu:
  balonek@balonek.cz
 • Ručně psané texty pak na naši poštovní adresu:
  Balónek z.s., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava.
  Rukopisy z kapacitních důvodů bohužel nejsme schopni vracet zpět.
 • Ke každé zaslané práci nezapomeňte uvést jméno a příjmení a věk. Pokud neposíláte práce prostřednictvím školy, přidejte i e-mailový kontakt.

Vyhodnocení soutěže

V každé věkové kategorii bude ohodnoceno celkem 6 nejlepších prací.
Odborná komise zvolí ze všech došlých prací v dané kategorii 3 nejlepší. Z ostatních bude pak v dané kategorii vždy vybráno max. 15 prací, které budou nominovány do internetového hlasování na našich stránkách. Sami návštěvníci stránek tak prostřednictvím hlasování vyberou další 3 nejlepší práce pro danou kategorie.

Internetové hlasování

Internetové hlasování bude probíhat na stránkách www.balonek.cz, kde budou uveřejněny nejlepší práce. Hlasovat se pak bude formou „like“ tlačítka u konkrétní práce, každý návštěvník bude moci takto hlasovat pouze jednou.

Věcné ceny

Každý oceněný mladý tvůrce obdrží hodnotné věcné ceny a samozřejmě také diplom.

Oficiální předání cen

Oficiální předání cen proběhne 1. 6. 2018 na Slezskoostravském hradu v rámci akce Hledej pramen vody pořádané společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vyjádření souhlasu účastníků soutěže

Přihlášení účastnící soutěže (resp. jejich zákonní zástupci) vyjadřují se zapojením se do soutěže souhlas s uveřejněním své soutěžní práce a svého jména a příjmení na internetových stránkách pořadatele soutěže - www.balonek.cz. Dále pak v případě vítězství v soutěží souhlasí s uveřejněním svého jména a příjmení a  uveřejněním fotografií se svým vyobrazením pořízených při předávání cen pro účely prezentace výsledků soutěže na internetových stránkách, sociálních sítích, tiskových zprávách a tiskových materiálech pořadatele soutěže (Balónek z.s.).

 

Tuto soutěž podporuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., děkujeme.
Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.