Samuel Tchuř

Dítě a poklad

9. dubna 2017 Miriam Prokešová

Bylo to na Velký pátek. Venku bylo ještě chladno a z blízkého kostela se ozýval zpěv pašijových písní. Mladá žena s dítětem na ruce pásla na svahu Landeku krávu. Pocházela z nedalekého doškového domku. Když tak zamyšleně přemýšlela o své bídě a choulila své dítě stále více k sobě, aby mu ani trošičku zima nebyla, zaslechla za svými zády podivný hluk.

Krátce z historie Landeka a Koblova

Dobová pohlednice Koblova z počátku 20. století
9. dubna 2017 Miriam Prokešová

Jak z podání našich předků víme a jak bylo nám zvěstováno z dochovavších se pověstí, dostal prý Koblov své jméno od toho, že se utvořil na té části panského pozemku, naněmž se dříve panské kobyly pásly. Byly to rozsáhlé louky a pastviny, které sloužilychovu koní – kobyl, tzv. kobylí pole.

Myšky

Myšky
30. března 2017 Eliška Charvátová

Byl jednou jeden dům a v tom domě žily myšky. Myší kluci. V tom domě žila také rodina Kudrnových: táta Pavel, máma Klára a dcery Verča a Katka. Maminka a tatínek nevěděli o myších klucích vůbec nic. Ale za to Katka s Verčou jim daly i jména, byly to jen mláďata.

Pohádka O lidech a všedních i nevšedních věcech - 1. díl

Pohádka O lidech a všedních i nevšedních věcech - 1. díl
30. března 2017 Miriam Prokešová

Za devatero horami a devatero řekami a hlubokými lesy, tedy někde v daleké dáli, žijí lidé. Staví si svá rozličná obydlí, ve kterých se ukrývají zpočátku jen před zimou, deštěm, silným větrem nebo naopak velikým horkem a rozpáleným sluncem.

Desatero pro 21. století

Desatero pro 21. století
30. března 2017 Kristýna Cimalová

Člověk se odnepaměti vyvíjí a s ním i jeho hodnotový žebříček, chování, morální zásady. O tom nelze pochybovat. Tak je to prostě dáno. Přemýšleli jste ale někdy o tom, jestli se vyvíjí také Bůh?

Adventní doba

30. března 2017 Miriam Prokešová

Advent (z latinského slova příchod, přicházet), je obdobím čtyř neděl před vánočními svátky a je dobou očekávání narození Ježíška, tedy příchodu Spasitele. Každodenní ranní mše se nazývají roráty (z latinského rosa nebeská). Adventní doba je ve své podstatě začátkem církevního roku.

Barborky (4.12.)

30. března 2017 Miriam Prokešová

Sv. Barbora, panna a mučednice, byla dcerou kupce Dioskura v městě Nikodemii. Otec byl pohan a modloslužebník, Barbora se však dala proti jeho vůli pokřtít. Otec ji za to nechal mučit na mučidlech, ale ani to ji neobměkčilo, aby svou víru odvolala.

Mikuláš (6.12.)

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Mikuláš (Nicolaus) se narodil kolem r. 250 v lýkijském městě Pataře. Brzy osiřel a své jmění začal rozdávat chudým. Stal se biskupem v městě Myra. Byl chápán jako obhájce chudých a nemajetných, pomocník prostého lidu v žalu a trápení.

Lucie, Lucka nebo Lúca (13.12.)

10. dubna 2017 Miriam Prokešová

Lucie noci upije a dne nepřidá - toto přísloví pochází ještě z doby před reformou juliánského kalendáře (posunutý svátek). V pohanských dobách byla Lucie démonickou, slunovratnou bytostí (lucie – lux – světlo).

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.