Prateta Zdeňka - Julia Samara (GP-K2)

5. prosince 2021 Julia Samara

Narodila se v roce 1977. Měla jednoho sourozence. Každé ráno musela chodit do školy vzdálené asi 11 km bez dopravních prostředků. Jako malá milovala zvířata, vždycky si nějaké přinesla domů. Jednou si zamilovala malinkého hnědého pejska, který s ní byl všude...

Jak to měla moje babička ve škola - Jan André Santino (GP-K2)

5. prosince 2021 Jan André Santino

Moje babička, když začala v roce 1965 chodit do školy, měla 6 let. V té době děti chodily do školy od pondělí do soboty. Kdy se to změnilo, tak to už si babička nevzpomíná.  Učily je soudružky učitelky. Když to byl pán, tak to byl soudruh učitel...

Můj děda František Vyhnák - Isabella Petrzik (GP-K2)

5. prosince 2021 Isabella Petrzik

Můj děda se narodil v Aši V roce 1949. Ve dvou letech se jeho rodiče rozešli a zůstal v péči otce. Starala se o něho celá rodina i s babičkou. Z Aše se přestěhovali do Bučovic, a byli asi rok a pak se přestěhovali do Vítkovic v Ostravě...

Babička Anička, děda Jura - Eliška Marie Vojvodová (GP-K2)

5. prosince 2021 Eliška Marie Vojvodová

Babička se narodila 2. ledna 1959. Babička se vždy těšila do školy, když šla do školy,  tak už uměla číst. Měli super učitelku do 5. třídy. Většina spolužáků měla školu ráda. Měli kravičku, prasata, ovce a drůbež, takže pomáhala každý den, když přišla ze školy...

Generace prarodičů – prababička - Denis Závodný (GP-K2)

5. prosince 2021 Denis Závodný

Moje prababička mi vyprávěla, jak chodila do školy. Říkala mi, že jich bylo ve třídě třicet pět. Ve škole ještě neměli devátou třídu. Když někdo zlobil, tak musel stát v koutě. Moc si ze školy nepamatuje. Jako malá holka bydlela u dnešní zoolog

Dědovo dětství - David Kaprálek (GP-K2)

5. prosince 2021 David Kaprálek

Můj dědeček se narodil v roce 1947 rodičům, kteří bydleli na malé vesnici. Na vesnici byl život úplně jiný než dnes. Byly školy na vesnici pro děti od první do čtvrté třídy. K výuce pro všechny žáky tenkrát stačila jedna velká třída a vyučovali se najednou žáci ze všech ročníků...

Babiččino dětství - Antonín Štěpnička (GP-K2)

5. prosince 2021 Antonín Štěpnička

Moje babička Zdeňka bydlela v Muglinově. Když jí bylo deset let, tak si pořídili jehňátko. Její maminka Edita každý den chodila krmit z láhve s dudlíkem. Babiččina sestra se jmenuje Anna. Její taťka Zdeněk choval králíky. Později měli i želvu Zuzku...

Babiččino dětství - Alex Pavlík (GP-K2)

5. prosince 2021 Alex Pavlík

Když byla moje prababička malá, tak v první třídě počítali do sta. Psali na tabulky slovní úlohy s třídami. Bundy a mikiny si ve třídě věšeli na věšáky. Když někdo zlobil, tak ho pan učitel poslal do kouta. Když někdo zlobil více, tak musel klečet v koutě...

Babiččin příběh - David Malchárek (GP-K2)

5. prosince 2021 David Malchárek

Babička se ráno probudila, Vzala si svoji ředitelskou aktovku a šla zhruba jenom kilometr od domu. Babička chodila kolem mlékárny, kde si koupila rohlíky za 30 haléřů, které dostala od rodičů. Jakmile dorazila do školy, taxi pověsí kabát do šatny pro celou školu...

Moje babička Miluška - Vanessa Gergelová (GP-K2)

5. prosince 2021 Vanessa Gergelová

Babička Miluška je máma od mého otce Tomáše. V tomto roce oslavila 60 let. Babička pracuje jako vychovatelka u dětí, které mají poruchu chování. V roce 1967 bylo babičce 6 let a na Vánoce dostala housle. V druhé třídě byla vybrána paní učitelkou do hudební školy...

Generace prarodičů - David Klíma (GP-K2)

5. prosince 2021 David Klíma

Moje babička se jmenuje Marie, narodila se v roce 1954 v Českých Budějovicích. Když jí byly čtyři roky, rodiče a tři její sourozenci se přestěhovali do města Havířov. V Havířově babička navštěvovala školku, kde si získala hodně kamarádů...

Jak se žilo za babiččina mládí - Pavlína Pochodajová (GP-K2)

5. prosince 2021 Pavlína Pochodajová

Moje babička se jmenuje Iva, má 63 let a bydlí v Ostravě. Babička se narodila v Praze a žila tam až do dospělosti. Bydlela v bytě s rodiči a mladším bráchou, stejně jako já. Babička měla přísné rodiče a musela doma hodně pomáhat...

Jak žila babička - Karin Glacová (GP-K2)

5. prosince 2021 Karin Glacová

Mám babičku, která se jmenuje Danuška, má 72 let a mám ji ráda. Kdykoliv, když moje mamka potřebovala něco zařídit a nemohla mě vzít s sebou, tak mě hlídala a nikdy hlídání neodmítla. Je to hrozně dobrý pocit, když se můžete na někoho spolehnout...

Rodinná katastrofa - Sofie Martináková (GP-K2)

5. prosince 2021 Sofie Martináková

Psal se rok 1945. Blížil se konec 2. světové války. Německé vojsko šlo přes vesničku Štěpánkovice, kde žila i má prababička Edeltrauda. Všichni začali utíkat do vnitrozemí. Prababička, sourozenci a rodiče jeli vozem. Jenže vysoko na nebi, přímo nad jejich hlavami...

Já a moje babička - Jak se nám žilo a žije - Jakub Pustka (GP-K2)

5. prosince 2021 Jakub Pustka

Babička musela pomáhat na poli, starat se o dobytek a mnohem více pomáhat domácnosti než já. Já mám čas na kamarády a své koníčky, mám více volného času. Za babičky byly běžné tělesné a fyzické tresty. Pan učitel byl vážený člověk a měl mnohem větší respekt...

Příběh mých prarodičů - Daniel Parzyk (GP-K2)

5. prosince 2021 Daniel Parzyk

Moje babička se narodila v Polsku v 50. letech 20. století, kde její tatínek dokončil pedagogickou školu a současně učil. Její maminka tam učila ve školce, do které Moje babička chodila. Když jí bylo čtyři a půl roku, přestěhovali se do Československa...

Dětství v 50. - 60. letech 20. století - Elen Rykalová (GP-K2)

5. prosince 2021 Elen Rykalová

Moje babička se narodila před 67 lety v Pustkovci. Měla ještě dva bratry. Jako malá holčička měla jednu mrkací panenku a černý kočárek po své mamince. Se svými bratry hráli Člověče nezlob se, Kloboučku hop, šachy a pesto slovní fotbal. Jiné hračky nebyly.

Vzpomínky mého dědečka - Anežka Kalniková (GP-K2)

5. prosince 2021 Anežka Kalniková

Sedím a upřeně hledím do té ubíhající krajiny plné lesů a řek, čím více vlak zrychluje, tím více se stromy za oknem mění ve šmouhy. Začínám pomalu usínat, když v tom mě probudí něžný a líbezný hlas, který se nenápadně zeptá...

Generace prarodičů - Vojtěch Geleta (GP-K2)

5. prosince 2021 Vojtěch Geleta

Moje prababička se narodila v roce 1939 ve Staříči. Tam také prožila první roky svého dětství. V létě, v červenci roku 1945, kdy začali Němci opouštět pohraničí, se s rodiči a dvěma mladšími bratry nastěhovali do malé vesničky Kamenka. Ta se nachází poblíž Vítkova...

Generace prarodičů - Valérie Strakošová (GP-K2)

5. prosince 2021 Valérie Strakošová

Moje babička se jmenuje Věra Strakošová rozená Špačková. Vyrůstala se svými rodiči a bratrem v Brušperku, se také narodila. Navštěvovala Základní a mateřskou školu v Brušperku. Díky jejím rodičům prožila hezké dětství. Její rodiče měli malé hospodářství...

Generace prarodičů - Sebastian Šolc (GP-K2)

5. prosince 2021 Sebastian Šolc

Babička bydlela v Karviné a měla jednu sestru a dva bratry. Měla vlastní pokoj se sestrou, neměla topení, ale měla kamna, v kterých se topilo dřevem a uhlím. V deseti letech se přestěhovala do Havířova. Babička chodila na základní školu v Karviné a od 5. třídy do Havířova...

Generace prarodičů - Patrik Vozník (GP-K2)

5. prosince 2021 Patrik Vozník

Moje babička se narodila roku 1959. Vyrůstala v družstevním bytě s rodiči a dvěma sestrami. Navštěvovala základní devítiletou školu v Polance. Tehdejší škola se lišila od současné tím, že jídelna se nacházela ve "staré škole", nyní obecní úřad...

Generace prarodičů - Matyáš Gašperák (GP-K2)

5. prosince 2021 Matyáš Gašperák

Pro svou slohovou práci na téma generace prarodičů jsem si vybral moji babičku Naděždu. Babička je maminka mojí maminky. Přišel jsem k babičce na návštěvu a já se začal vyptávat na její dětství. Babička říká, doma bylo veselo, ale byl i pláč...

Generace prarodičů - Marie Horsáková (GP-K2)

5. prosince 2021 Marie Horsáková

Byl den 26. 6. 1941, kdy se narodila malá Stanislava. Díky svým rodičům Marii a Leovi Šveckovým se dostala na svět. Rodina Šveckova bydlela na Hýlově. Stanislava byla třetí dcera, která přišla na svět. Uběhlo několik let, kdy Stanislava dostala svou aktovku...

O babičce Andělce - Kristýna Kabaštová (GP-K2)

5. prosince 2021 Kristýna Kabaštová

Porovnáváme babičku v roce 1971 a mne v roce 2021, v tomhle období nám bylo 11 let. Babička chodila do stejné školy jako já. Z venčí se budova moc nezměnila. V okolí školy došlo k výrazným změnám. Postavilo se parkoviště, postavila se sportovní hala...

Generace prarodičů - Barbora Géryková (GP-K2)

5. prosince 2021 Barbora Géryková

abička Dáša je maminka mojí maminky. Má 65 let. V mém věku babička bydlela ve vesnici jménem Javorné. Měla dvě kamarádky, s kterými si každý den hrála venku. Hodně si hrály na pískovišti, staraly se o panenky, v zimě bruslily, sáňkovaly, lyžovaly...

Příběh mého pradědečka - Marie Doležílková (GP-K2)

5. prosince 2021 Marie Doležílková

Babi, tak vyprávěj prosím! Tak dobře. Psal se rok 1945 a ve světě ještě zuřila 2.světová válka. Tvůj pradědeček Bohuš byl tak zvaně totálně nasazený v německém městě, které se jmenovalo Breslau. Dneska leží na území Polska a jmenuje se Wroclaw...

Babiččino a moje dětství - Oliver Stehlík (GP-K2)

5. prosince 2021 Oliver Stehlík

Moje babička bydlela v bytovém domě v Opavě. Chodila na dvůr, s kamarády se scházela na klepáči. S kamarády hrála na schovávanou a na honěnou. Hrála na klavír jako já a baví ji to doteď. Měla gramofon a rádio, kde poslouchala hudbu nebo zprávy...

Babička a děda - Niki Ivancová (GP-K2)

5. prosince 2021 Niki Ivancová

Děda Josef měl velkého houpacího koně ze dřeva, měl dělané sedlo z telecí kůže. Kůň byl vyrobený z pravé koňské kůže. Chodil do jedné třídy, kde bylo 5 ročníků, od 6. do 9. třídy v Mladecku. Hráli si kuličky, na partizány, schovku, hoňku, pásli krávy...

Tato prezentace používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.